Priser Konsulenter Info
LF-Gruppen tilbyder udfærdigelse af tilstandsrapporter i henhold til love og bekendtgørelser fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter.

Den er frivillig, dvs. ikke lovpligtig, men anbefales anvendt ved enhver handel med fast ejendom, da sælger herigennem og sammen med en ejerskifteforsikring, får muligheden for at blive fritaget det 10 årige erstatningsansvar. Køber får klarhed over ejendommens fysiske tilstand og kan forsikre sig mod skjulte fejl og mangler.

Ved handel med fast ejendom er det et lovkrav, at man skal have udfærdiget et energimærke. LF-Gruppen tilbyder udfærdigelse af energimærker i henhold til love og bekendtgørelser fra energistyrelsen.

Energimærkningen indeholder en opstilling over de investeringer i energi- og vandbesparende foranstaltninger, der skal foretages for at køber kan nedsætte sit energi- og vandforbrug mest hensigtsmæssigt, samt et overslag over det beregnede forbrug, set i forhold til de konstaterede værdier på ejendommen. Der tages udgangspunkt i de faktiske oplysninger om isolering og varmeanlæg i bygningen.


Kundetilfredshedsanalyse